บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card “ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี”

2663
บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card

ปัจจุบันประเทศไทยเรา มีประชากรมากกว่า 68 ล้านคน โดยมีสัดส่วนของผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย และกำลังซื้อของผู้หญิงเองก็มีมากกว่าผู้ชายในเรื่องเฉพาะกลุ่มบางกลุ่ม ดังนั้น การทำการตลาดของผู้หญิง จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษจากหลาๆ แบรนด์ในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจด้านการเงินด้วย

“ธนาคาร UOB” ถือเป็นอีกธนาคารนึงในลำดับต้นๆ ที่เล็งเห็นถึงช่องทางในการทำธุรกิจกับตลาดกลุ่มนี้ เพราะเป็นธนาคารแห่งแรกที่ทำบัตรเครดิตเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้วครับ

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

ทั้งนี้ การจับตลาดผู้หญิงของ ธนาคาร UOB นั้นไม่ได้เกิดเพราะเห็นเพียงแค่ช่องทางทำธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการศึกษา Insight มาอย่างดีแล้ว จนทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจบัตรเครดิต วันนี้ทีมงาน เช็คก่อน.คอม ได้นำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันครับ

ผลสำรวจตลาดผู้หญิงไทย

 • โครงสร้างประชากรไทยปัจจุบันมี 68,355,167 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 34,769,398 คน ผู้ชาย 33,585,809 คน เพราะฉะนั้นสัดส่วน  ชาย : หญิง คือ 966 : 1000
 • ด้านการศึกษา ปัจจุบันผู้หญิงไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าผู้ชาย
 • ภายในระยะเวลา 10 ปีจากปี 2549 ถึง 2559  รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของผู้หญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 10.58 ส่งผลให้อำนาจการซื้อของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น
 • ผู้หญิงใช้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ชาย 21%
 • ผู้หญิงไทย อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ซึ่งมากกว่าสิงคโปร์ (สิงคโปร์อยู่ที่ 30%)

ความคาดหวังและเป้าหมายของผู้หญิงไทย

 • 96% ให้ความสำคัญกับการดูแลพ่อแม่ คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
 • 86% มีอิสรภาพทางการเงิน
 • 89% มีการพัฒนาอาชีพ
 • 89% มีการศึกษาดี

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

ข้อมูลผู้หญิงที่ถือ บัตรเครดิต UOB แบ่งตาม Demographic

 • ตามอายุ อายุ 31-40 ปีอยู่ที่ 35%  อายุ 41-50 ปีอยู่ที่ 32%  อายุ 51-60 ปีอยู่ที่ 18%
 • ตามสถานะ โสด 64%  แต่งงานแล้ว 33%  อื่นๆ 3%
 • ตามที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ 48% ปริมณฑล 19% ต่างจังหวัด 33%
 • ตามอาชีพ พนักงานเงินเดือน 63% เจ้าของกิจการ 27% พนักงานของรัฐ 6%  อื่นๆ 5%
 • หมวดการใช้จ่าย อันดับ 1 แฟชั่น อันดับ 2 ห้างสรรพสินค้า และอันดับ 3 ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

สรุปภาพรวม ผู้หญิงไทยมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น มีฐานะและบทบาททางสังคม และอาชีพการงานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงบทบาทความรับผิดชอบแบบดั้งเดิมในการเป็นแม่บ้านและดูแลครอบครัว ซึ่งจุดนี้ ยูโอบี เข้าใจและพร้อมช่วยสร้างสมดุล ระหว่างความเป็นผู้หญิงยุคใหม่และแบบดั้งเดิม

ด้วยเหตุนี้ UOB จึงได้ปรับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต UOB ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้หญิงยุคใหม่ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน ผ่าน “บัตรเครดิต UOBLady Mastercard Platinum” ใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “เพราะเราเข้าใจผู้หญิงมากกว่าใคร” THE MAN DON’T GET IT ที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กลยุทธ์ Brand Ambassador เป็นครั้งแรกอีกด้วย

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

กลยุทธ์สำคัญของ UOB Lady card

ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่า กลยุทธ์สำคัญของ UOB คือ Customer Centric คือการเอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง และในปัจจุบันเราพบว่าพลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงทำงานยุคใหม่ ทั้งความก้าวหน้าในอาชีพและความอิสระทางการเงินเป็นตัวกำหนดรูปแบบการใช้จ่าย โดยธนาคารฯ คาดว่า UOB Lady Mastercard Platinum โฉมใหม่นี้ จะช่วยกระตุ้นยอดใช้จ่ายรวมของบัตรเครดิตยูโอบีในปีนี้เติบโตสูงกว่าตลาด 3 เท่า

ยูโอบี นับเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่นำเสนอบัตรเครดิตสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าผู้หญิงได้ใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญและเหมาะกับพวกเขาจริงๆ เพราะยูโอบีเข้าใจลูกค้า เราจึงทราบว่าผู้หญิงยุคนี้ให้ความสำคัญกับแฟชั่น สุขภาพ และร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาปรารถนา เราจึงปรับโฉมบัตร UOB Lady ใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นความเข้าใจของเราที่มีต่อกลุ่มผู้หญิง”

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

6 จุดเด่น สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อผู้หญิงยุคใหม่

สิ่งที่ ยูโอบี ทำในการพัฒนาโปรดักส์เพื่อผู้หญิงยุคใหม่โดยเฉพาะ ธีรวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับโฉมใหม่ของบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ เน้นไปที่ความปรารถนาของกลุ่มผู้หญิงทำงานที่ใส่ใจในเรื่องแฟชั่น การดูแลตัวเอง มีไลฟสไตล์ที่ทันสมัย และสุขภาพแข็งแรง โดยสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

 • Lady’s Rewards – รับคะแนนสะสมพิเศษ 1 คะแนน เมื่อช้อปทุกๆ 10 บาท  ณ ร้านค้าออนไลน์ในหมวดแฟชั่น และ ห้างสรรพสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Lady’s Wow Cash Back – แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% ทุกวันและ 20% ทุกเสาร์อาทิตย์เมื่อใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นและบิวตี้ในร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ Club 21 ห้างเซ็นทรัล เซน เดอะ มอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต และ EVEANDBOY
 • Lady’s Luxe Pay – จุดนี้ขอบอกเลยพลาดไม่ได้!! รู้ใจและโดนใจผู้หญิงมาก เพราะให้คุณแบ่งชำระได้ 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปปิ้งซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ณ ร้านค้าในหมวดแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ
 • Lady’s Beauty Friday – แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน  50% ทุกๆวันศุกร์ ที่ร้านทำผม และ ทำเล็บทั่วประเทศ
 • Lady’s Special 1 Point – ใช้คะแนนสะสมเพียง  1 คะแนน แลกรับของรางวัลพิเศษเฉพาะคุณผู้หญิง เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาท/ไตรมาส
 • Lady’s Wellness – รับส่วนลด 20% และ Guava pass สำหรับเข้าคลาสฟิตเนสชั้นนำในประเทศไทย  และรับสิทธิ์มา 2 คนจ่ายเพียง 1 คนที่สตูดิโอ Physique57

Brand Ambassador คนใหม่ ของ UOB Lady

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

นับเป็นครั้งแรกที่ ยูโอบี มีการใช้ Brand Ambassador ในการโปรโมทบัตรเครดิต โดย ธีรวฒน์ ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ ยูโอบี ได้เลือก “น้องมิว นิษฐา จิรยั่งยืน” ให้กับเลดี้การ์ด ก็เพราะเป็นนางเอกสาวสวยที่กำลังมาแรงและได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาของผู้หญิงจากนิตยสาร OK เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และที่สำคัญที่สุดคือเพราะ “น้องมิว” เป็นผู้หญิงที่สะท้อนความเป็นสาวยุคใหม่ เป็นตัวแทนของธนาคาร ในการสื่อทั้งในมุมของสิทธิประโยชน์และเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงนี้จะทำให้การเข้าถึงของธนาคารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

“ที่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์ของการใช้ Brand Ambassador ก็คือ ไม่ได้มาเป็นแค่ตัวสื่อสารเท่านั้น แต่เราจะใช้เป็นตัวในการสร้างประสบการณ์พิเศษสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วย โดยจะเป็นการจัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ ที่ให้ลูกค้าได้ร่วมไปช้อปปิ้ง ดินเนอร์ และฟิตแอนด์เฟิร์ม แบบพิเศษสุดๆ ร่วมกับ “น้องมิว” Brand Ambassador ของเรานั่นเอง”

บัตรดีไซน์ใหม่ New Card Design

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

เมื่อมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแล้ว ธีรวัฒน์ ยังแนะนำว่า มีการปรับรูปโฉมใหม่อีกด้วย ซึ่งบัตรยังใช้ดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของบัตรเลดี้การ์ดของ ยูโอบี แต่ในครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะได้รับการออกแบบโดย Vivienne Tam ดีไซน์เนอร์ชาวเอเชียซึ่งมีผลงานโด่งดังมากมายที่นิวยอร์ก โดยการดีไซน์นั้นเน้นเพื่อตอบสนองความปรารถนาในการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการมีอิสระทางด้านการเงินของผู้หญิงยุคใหม่

สู้ด้วยเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์สำคัญที่ ธีรวัฒน์ ย้ำในการแข่งขันในตลาดบัตรเครดิต ก็คือการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า โดยระบุว่า ในเมื่อ ยูโอบี ไม่ใช่เป็นบิ๊กแบรนด์ เราก็ต้องมีในแง่ของเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ลูกค้าที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่า ยูโอบี ถ้าเทียบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เช่น โปรแกรมโรงพยาบาล เราก็กล้าพูดว่าเราให้ได้ดีที่สุด หรือแม้แต่โปรแกรมโอเวอร์ซีเรากล้าการันตีว่า โอเวอร์ซีแคมเปญของเราดีที่สุด เรากล้าลงทุนเพราะเรารู้ดีว่ามันคือการลงทุนเพื่ออนาคต เพราะถ้าลูกค้าหันกลับมาใช้เราเป็นบัตรหลัก นั่นคือสิ่งที่แบงก์ต้องการให้ลูกค้ารักในแบรนด์ยูโอบี ของเรา เพื่อในอนาคตเกิดลูกค้าอยากจะกู้ซื้อบ้านเขาจะนึกถึงยูโอบี หรือถ้าอยากจะฝากเงินก็ต้องนึกถึงยูโอบี

“เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์บัตรเครดิต แต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของแบงก์ที่ต้องการสร้าง Brand References ความชื่นชอบของแบรนด์ ของธนาคาร โดยใช้บัตรเครดิตเราเป็นสื่อกลาง คือถ้าเขาเริ่มชอบเราแล้ว หมายถึงเขาจะต้องผลิตภัณฑ์ของเราอย่างอื่นไปด้วย บัตรเครดิตคือสื่อกลางของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้า ซึ่งถ้าเกิดเราลงทุนทำตรงนี้ได้ดี ไม่จำเป็นว่า ธุรกิจบัตรเครดิตจะกำไรมากหรือน้อย แต่สิ่งที่ได้คือภาพรวมที่ดีของแบงก์ทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เรามองในแง่ของยุทธศาสตร์ของธนาคาร”

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

นอกเหนือจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว กลยุทธ์ขั้นถัดไป คือเรื่องของ การขยายพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับบัตร UOB Lady Mastercard สิทธิประโยชน์ 6 ข้อนั้นถือว่าเป็นสเตจที่ 1 เราไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้ โดยไตรมาส 3-4 เราก็จะเริ่มเปิดตัวพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้น สร้างความหลากหลายในแง่สิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงจริงๆ

ตลาดในปัจจุบันมีความเป็น Segmentation มากขึ้น

ธีรวัฒน์เอง ก็เห็นตรงกันว่า มันเป็นการพิถีพิถันในการทำการตลาด เพราะถ้าเราได้ดูจากในอดีตที่ผ่านมา สังเกตว่าบัตรเครดิตเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ก็มีบัตรทอง บัตรเงิน อะไรต่างๆ แต่ ณ วันนี้มันมีพัฒนาการของตลาด บัตรเครดิตบ้านเราไม่ได้แพ้ที่อื่นๆ เลย คู่แข่งแต่ละเจ้าก็เก่งๆ กัน

เพราะฉะนั้นในแง่ของภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้ว มันก็มีการพัฒนาเพื่อสร้างการแข่งขัน เพราะฉะนั้นในแง่สิทธิประโยชน์มันก็ตกอยู่กับตัวผู้บริโภค และใครที่ตอบโจทย์สิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้ดีที่สุดก็จะสามารถครองใจผู้บริโภคได้

บัตรเครดิตที่เข้าใจผู้หญิง UOB Lady Card "ครองความเป็นผู้นำตลาดเลดี้กว่า 10 ปี"

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอนาคตของยูโอบี

ธีรวัฒน์ อธิบายว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงเรื่องสิทธิประโยชน์พื้นฐาน เน้นใช้ง่าย จ่ายสะดวกไปแล้ว ต่อมากับการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และในอนาคตคือการที่เราต้องขยายพันธมิตรทางธุรกิจ ณ วันนี้ จะสังเกตว่าบัตรเครดิตของยูโอบี เรายังไม่มีบัตรเครดิตร่วม เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างความเติบโตในอนาคต วันนี้เราต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เขามีลูกค้า Loyalty Customer ลูกค้าของเขาอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่มี และตอนนี้ก็กำลังคุยๆ กันอยู่ เพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์ถัดไปของเรา ซึ่งจะทำให้เราตอบโจทย์ในแง่ของตัวธุรกิจได้เร็วกว่า

เชื่อว่าในอนาคตต่อจากนี้การจัดตลาดที่เป็น Segmentation ของทางยูโอบี จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน และอาจจะมีการแยกประเภทย่อยลงไปอีก ซึ่งนับว่ายูโอบี เป็นธนาคารที่ว่องไวและเห็นการไกลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าใคร ทำให้เราได้เห็นตัวเลขสวยๆ ที่เพิ่มขึ้นของการเติบโต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเตรียมพบกับกิจกรรม หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะมาเซอร์ไพรส์ผู้บริคโภคจากยูโอบี ได้อย่างแน่นอน

เรียบเรียง ข้อมูลโดย เช็คก่อน.คอม
ขอบคุณข้อมูล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, marketingoops.com

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิต โดย เช็คก่อน.คอม: รวมโปรฯ บัตรเครดิต คลิก!
เปรียบเทียบบัตรเครดิต อื่นๆ : เปรียบเทียบ/สมัคร บัตรเครดิตธนาคารอื่นๆ คลิก!Checkkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน