รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อ เติมน้ำมัน ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ Caltex

851
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อ เติมน้ำมัน ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ Caltex

เที่ยวใกล้ ไกล กับบัตรเครดิต UOB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อ เติมน้ำมัน ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ Caltex

เช็คก่อน เงื่อนไขต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภทเมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ เฉพาะสถานีคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ 3,000 บาทขึ้นไป/ ท่าน/ เดือน โดยลูกค้าต้องเติมน้ำมัน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ในหมวดอื่นๆ ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
 • การเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมล์ เท่านั้น เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ เฉพาะสถานีคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ เท่านั้น และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ 30,000 บาทขึ้นไป/ ท่าน/ เดือน โดยลูกค้าต้องเติมน้ำมัน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ยูโอบีในหมวดอื่นๆ ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
 • จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรบัตรเครดิตเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ปั๊มคาลเท็กซ์ไม่เกิน 3,200 บาท/ท่าน/เดือน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง

เช็คก่อน เงื่อนไขต่อที่ 2 ใช้คะแนนสะสม UOB Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • รายการนี้ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสม UOB Rewards ทุกๆ 800 คะแนน จากยอดเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป และเครดิตเงินคืน 10% (800 คะแนน เท่ากับ 80 บาท) เข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุใน SMS ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับยอดใช้จ่ายรวมจากการเติมน้ำมันของเดือนนั้นๆ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการ เครดิตเงินคืน
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,200 คะแนน/ท่าน/เดือน (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน)
 • คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นตัวอย่าง 1 ลูกค้ามียอดจากการเติมน้ำมันต่อเซลส์สลิปในเดือนกรกฎาคม 60 จำนวน 1,000 บาท และ 600 บาท ในเดือนสิงหาคม 60 จำนวน 900 บาท และ 1,000 บาท ในเดือนกันยายน 60 จำนวน 800 บาท 1,600 บาท และ 1,700 บาท โดยส่ง SMS ลงทะเบียน CTP1 ในวันที่ 31 ก.ค. 60 ดังนั้นธนาคารจะทำการหัก คะแนน 800 คะแนน และเครดิตเงินคืน 80 บาท ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60 (จากยอดเติมน้ำมันเดือนก.ค.) ธนาคารจะทำการหักคะแนน 1,600 คะแนน และเครดิต เงินคืน 160 บาท ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 (จากยอดเติมน้ำมันเดือนส.ค.) และธนาคารจะทำการหักคะแนน 3,200 คะแนน และเครดิตเงินคืน 320 บาท ภายใน วันที่ 30 พ.ย.60 (จากยอดเติมน้ำมันเดือนก.ย.)

  ตัวอย่าง 2 ลูกค้ามียอดจากการเติมน้ำมันต่อเซลส์สลิปในเดือนกรกฎาคม 60 จำนวน 1,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 60 จำนวน 900 บาท และ 1,000 บาท โดยส่ง SMS ลงทะเบียน CTP1 ในวันที่ 10 ส.ค. 60 ดังนั้นธนาคารจะทำการหักคะแนน 1,600 คะแนน และเครดิตเงินคืน 160 บาท ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 (ไม่นับยอด การเติมน้ำมันของเดือนก.ค.)

  ตัวอย่าง 3 ลูกค้ามียอดจากการเติมน้ำมันต่อเซลส์สลิปในเดือนกรกฎาคม 60 จำนวน 1,000 บาท และ 800 บาท โดยส่ง SMS ลงทะเบียน CTP1 ในวันที่ 1 ก.ค. 60 ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนน (ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60) ลูกค้ามีคะแนนสะสมเพียง 1,500 คะแนน ลูกค้าจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมก็จะไม่ ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต

เงื่อนไขทั่วไป

 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการหักคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืน
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • การเครดิตเงินคืนนี้จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายในมินิมาร์ท หรือร้านค้าอื่นๆ ภายในปั๊ม หรือยอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • เศษของ 800 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณทั้งการเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% (ต่อที่ 1) และการหักคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% (ต่อที่ 2) และธนาคารจะยึดถือ วันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือนนับจากวันธนาคาร ดำเนินการเครดิตเงินคืน
 • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้

 


“สำหรับเพื่อนๆ คนไหน ที่ยังไม่มี บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ในมือสักใบ ไม่ต้องเสียใจไปครับ รอบหน้าลองสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ไว้สักใบ จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากธนาคารยูโอบี กันครับ” – ทีมงาน เช็คก่อน.คอม

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี โดย เช็คก่อน.คอม: รวมโปรฯ บัตรเครดิต คลิก!
สนใจสมัครบัตรเครดิต :
เปรียบเทียบบัตรเครดิต คลิก!
ที่มา: รายละเอียดโปรโมชั่นCheckkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน