บัตรเครดิต KTC รับ 2 ต่อ กับการใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet

1721
สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆ ที่ถือ บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายที่ True Money Wallet รับคะแนนสะสม 300 คะแนน และของกำนัล

สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆ ที่ถือ บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายที่ True Money Wallet รับคะแนนสะสม 300 คะแนน และของกำนัล

ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 300 คะแนน

สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ทำการชำระบิลในครั้งแรก (ในเดือนที่ 1)
– รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDSเพิ่ม 100 คะแนน / เดือน
– สำหรับสมาชิกบัตรฯที่ทำการชำระบิลในเดือนที่ 2-6

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพิ่ม 200 คะแนน / เดือน
– สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ทำการชำระบิลในเดือนที่ 7-12

ต่อที่ 2 

 • รับเครดิตเงินคืน 5% ทันที สูงสุด 50 บาท
 • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท
  สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท (จำกัด 4,500 ท่านแรก)
  เมื่อชำระบิลทุกประเภทผ่านช่องทาง True Money App Wallet

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
True Money

เช็คก่อน เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก True Money

 • จ่ายบิลครั้งแรก รับเงินคืน 5% ทันที สูงสุด 2 เดือนและรับบัตรกำนัลสตาร์บัค มูลค่า 100 บาท (จำกัด 4,500 ท่านแรก)
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • เปิดใช้งานแอปพลิเคชันTrueMoney Wallet
 • ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้(เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ) หรือเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไปรางวัล
 • รับรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ร้อยละ 5 (ห้า) ของยอดการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว แต่สูงสุดไม่เกิน 50.- บาท (ห้าสิบบาท)

รายละเอียดเงื่อนไข

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรก รับเงินคืน 5% ทันที สูงสุด 2 เดือน” (“รายการส่งเสริมการขาย”)
 • ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 • บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล2 (สอง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Walletโดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเดือนละ 1 สิทธิ (รอบระยะเวลาแต่ละเดือน มีดังนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560, วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560)
 • บริษัทจะมอบรางวัล เงินเติมเข้า TrueMoney Walletของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยบริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้(เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ) หรือเติมเงินบัตร Easy Passผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet มาก่อน
 • การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ที่ชำระบิลโดยใช้บัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง True Money App Wallet  ภายในช่วงวันที่1 ส.ค. 60 – 31 ธ.ค.60 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภทไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เมื่อสมาชิกชำระบิลโดยใช้บัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านช่องทาง True Money App Walletต่อเนื่องกันตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS พิเศษ (“คะแนนสะสมพิเศษ”)  ดังนี้
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ 300 คะแนนต่อเดือน เมื่อสมาชิกชำระบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง True Money App – Walletในครั้งแรก (หรือในเดือนที่ 1)
 • รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 100 คะแนนต่อเดือน เมื่อสมาชิกบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง True Money
  – App Walletในเดือนที่ 2-6
 • รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 200 คะแนนต่อเดือน เมื่อสมาชิกบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง True Money
  – App Walletในเดือนที่ 7-12
 • ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์รับคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ โดยจะสิ้นสุดลงทันทีในเดือนที่สมาชิกไม่มีการชำระบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง True Money App Walletให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน90 วัน หลังจากวันที่สมาชิกทำรายการชำระบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง True Money App Walletครั้งแรกของแต่ละเดือน
 • คะแนนสะสมที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าของสินค้า/บริการนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6 หรือ www.ktc.co.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.ktc.co.th


Checkkorn.com มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน