อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 “ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง” กับ บัตรเครดิตกรุงศรี

1521
อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2

อิ่มอร่อย ณ ร้านอาหาร Yayoi ทุกสาขาทั่วประเทศ สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆ ที่ถือ บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 “ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง” วันนี้ – 30 มิ.ย. 60

ระยะเวลาโปรฯ : วันนี้ – 30 มิ.ย. 60

บัตรเครดิต กรุงศรี ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2
อิ่มอร่อย ณ ร้านอาหาร Yayoi ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 "ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง" กับ บัตรเครดิตกรุงศรี

เช็คก่อน เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า บัตรเครดิตกรุงศรี ลุ้นเที่ยวโตเกียวฟรี
  – เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ครบทุก 500 บาท/เซลล์สลิป
  – รับคูปอง 1 ใบ ลุ้นเที่ยวโตเกียว 6 รางวัล
  – รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
 • ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เช็คก่อน เมนูอาหารและโปรโมชั่นอื่นๆ แนะนำ

อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 "ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง" กับ บัตรเครดิตกรุงศรี
โปรโมชั่นแนะนำ ร่วมกับ DTAC รับส่วนลด 20 บาท
อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 "ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง" กับ บัตรเครดิตกรุงศรี
เมนูแนะนำ น่าทาน
อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 "ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง" กับ บัตรเครดิตกรุงศรี
เมนูแนะนำ น่าทาน
อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 "ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง" กับ บัตรเครดิตกรุงศรี
เมนูแนะนำ น่าทาน
อิ่มอร่อย Yayoi ลุ้นฟิน กินฟรี ปี 2 "ฟรีทั้งร้าน ฟินสะท้านเมือง" กับ บัตรเครดิตกรุงศรี
เมนูแนะนำ น่าทาน

เช็คก่อน เงื่อนไขการชิงโชค

 • ผู้ร่วมรายการทั่วไปที่รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิทุกสาขา ครบทุก 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด) และชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”)
  – โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนคูปองให้ชัดเจน
  – ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ บริเวณแคชเชียร์หน้าร้านยาโยอิ ทุกสาขา
 • รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 900,000 บาท
 • ทางร้านยาโยอิ จะดำเนินการรวบรวมคูปองที่ลูกค้าส่งชิงโชคเข้ามาภายในระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 12 ก.ค. 60 ที่บริษัท เอ็มเคเรสเตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครัวกลางบางนา เลขที่ 18/23 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.18 ต.บางโคลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ใบอนุญาตเลขที่ 24/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 19 ก.ค. 60 ทางเว็บไซต์
  – www.krungsricard.com,
  – www.centralthe1card.com,
  – www.tescolotusfs.com,
  – www.firstchoice.co.th
  – และเฟซบุค www.facebook.com/YayoiRestaurantThailand
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เอ็มเคอินเตอร์ฟู้ดจำกัด และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

เช็คก่อน เงื่อนไขการรับรางวัล

 • รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นรวมเวลา 5 วัน 3 คืน ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • เพื่อนๆ ผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยค่าเชื้อเพลิงการบิน, ที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน, รถโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว, ค่าอาหาร 10 มื้อ, แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทางให้ฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ภายในวันที่9 ส.ค. 60 และต้องออกเดินทางพร้อมกันระหว่าง วันที่ 24 – 28 พ.ย. 60 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชค และบัตรเครดิตเท่านั้นโดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 02-627-8000 ต่อ 27022 ภายใน 10 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 19 ก.ค. 60) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“สำหรับเพื่อนๆ คนไหน ที่ยังไม่มีบัตรเครดิตกรุงศรี ในมือสักใบ ไม่ต้องเสียใจไปครับ ลองแวะไปดูกันก่อนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ รอบหน้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากบัตรเครดิตกรุงศรี กันนะครับ” โปรโมชั่นดีๆ มีอีกเพียบที่ เช็คก่อน.คอม

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิต โดย เช็คก่อน.คอม: รวมโปรฯ บัตรเครดิต คลิก!
เปรียบเทียบบัตรเครดิต อื่นๆ : เปรียบเทียบ/สมัคร บัตรเครดิตธนาคารอื่นๆ คลิก!Checkkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน