อิ่มคุ้ม!! บัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 5% ที่ร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด

1245
อิ่มคุ้ม!! บัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 5% ที่ร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด

โปรโมชั่นอิ่มคุ้ม อร่อยครบ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด

รับส่วนลด 5%

เฉพาะค่าอาหารราคาปกติ โดยไม่รวมรายการอาหารพิเศษ
เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมค่าบริการ 10%)

หรือแลก คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท
ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มได้ง่าย ๆ ทันที

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด ทุกสาขา

เช็คก่อน เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหารราคาปกติ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหารราคาปกติ ให้แก่สมาชิก เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมค่าบริการ 10%) และชำระค่าอาหารด้วยบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น ยกเว้น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับส่วนลดนี้ได้
 3. สมาชิกโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะการรับประทานอาหารที่ร้านและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์คำนวณส่วนลด 5% เฉพาะจากยอดค่าอาหารราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ 10% (Service Charge) โดยไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มทุกชนิด
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 8. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 10.  สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 11. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดหรือใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร.  02 123 5000 กด 6

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.ktc.co.th


Checkkorn.com มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน