ใช้จ่ายทริปท่องเที่ยว บัตร KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ลุ้นบินฟรี 5 รางวัล!!

1192
ใช้จ่ายทริปท่องเที่ยว บัตร KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ลุ้นบินฟรี 5 รางวัล!! COLOURSofBoutiqueStayTH

สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆ ที่ถือ บัตรเครดิต KTC เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ในแคมเปญ COLOURS of Boutique Stay เที่ยวไทย ค้นหาถึงที่ ลุ้นบินต่อ ลุ้นบินฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางในประเทศ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60

ใช้จ่ายทริปท่องเที่ยว บัตรเคทีซี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ลุ้นบินฟรี 5 รางวัล!! กับสายการบิน Bangkok Airways

รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เพียงมียอดใช้จ่ายทริปท่องเที่ยวและรายการทัวร์ในแคมเปญ COLOURS of Boutique Stay ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ที่ หนุ่มสาวทัวร์, โลเคิล อไลค์, World Explorer และ KTC World Travel Service
พิเศษ!!! รับ 2 สิทธิ์ลุ้น สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS หรือ KTC MASTERCARD ทุกประเภท

30 รายการเที่ยวทั่วไทย แคมเปญ COLOURS of Boutique Stay

พร้อมแบ่งชำระสบายๆ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS หรือ KTC MASTERCARD ทุกประเภท
อาทิเช่น
 • ทริปเอ็กซ์คลูซีฟ 7 ทริป 7 เส้นทาง “บูติก” ออกแบบเฉพาะคุณ
  Fly Boutique Stay Unique กับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 วัน 2 คืน  บินไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ทริปเที่ยวไว้…ให้ใจหนุ่มสาว
  เที่ยวแบบผู้สูงวัย ใส่ในสุขภาพ
  โดย หนุ่มสาวทัวร์
 • ทริปเที่ยวชุมชน Local is New Luxury
  9 จังหวัด 20 เส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด
  “การท่องเที่ยวโดยชุมชนหรูหราด้วยประสบการณ์และความประทับใจ”
 • ทริปเที่ยวชุมชนในหนึ่งวัน One Day Tours  9 ชุมชน 9 เส้นทาง*
  ชวนเที่ยวร่วมใจ พบเพื่อนใหม่ระหว่างทางพร้อมร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์
  และความสนุกสนานผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันเดียว
  โดย Local Alike

เช็คก่อน เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • รายการส่งเสริมการขาย(“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท ฯ “ หรือ “เคทีซี” จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เคทีซี (“บัตรฯ”) สำหรับการชำระค่าท่องเที่ยวในรายการ “COLOURS of Boutique Stay” ที่เอเย่นต์ทัวร์ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2560- 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี VISA CORPORATE GOLD และ เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เมื่อสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เอเย่นต์ทัวร์ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 1,000 บาทต่อรายการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี ทุกประเภท และสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี-BANGKOK AIRWAYS และ เคทีซี MASTERCARD รับ 2 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณสิทธิลุ้นรับรางวัลเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการชำระค่าท่องเที่ยวในรายการ“COLOURS of Boutique Stay” ที่เอเย่นต์ทัวร์ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารายการ ทุกๆ 1,000 บาท ต่อรายการเท่านั้น โดยปัดเศษส่วนที่เหลือทิ้ง และไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย หรือเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภทมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิลุ้นรับรางวัลในรายการนี้
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ บริษัท ฯ เคทีซีจะนำรายชื่อของผู้ร่วมรายการ ตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับ มารวมกันเพื่อจับสลาก ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ  โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตเลขที่ 385/2560 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 • บริษัท ฯเคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ktcworld.co.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 และแจ้งรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขการรับรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางอีเมล ตามอีเมลของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับบริษัท ฯเคทีซี ภายใน 30 วันทำการนับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลตามขั้นตอน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ บริษัท ฯเคทีซีจะทำการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน หากผู้โชคดีสำรองไม่ติดต่อขอรับรางวัลตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด บริษัท ฯ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และในกรณีที่ไม่มีสมาชิกผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปที่จะได้รับรางวัลต่อไปอีก บริษัท ฯเคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีสมาชิกผู้โชคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับหลายรางวัล บริษัท ฯเคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบรางวัลตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก เพียง 1 รางวัล ต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านเท่านั้น
 • บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบรางวัล
 • บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัท ฯเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)
 • กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร. 02-123-5000


Checkkorn.com มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน