ซื้อบัตรโดยสารการบินไทย รับไมล์สะสมสูงสุด 30,000 ไมล์ กับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

2310
ซื้อบัตรโดยสารการบินไทย รับไมล์สะสมสูงสุด 30,000 ไมล์ กับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

รับไมล์สะสมคืนสูงสุดถึง 30,000 ไมล์ เพียงจองบัตรโดยสาร การบินไทย ด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT) ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com

ซื้อบัตรโดยสาร การบินไทย รับไมล์สะสมสูงสุด 30,000 ไมล์ กับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ซื้อบัตรโดยสารการบินไทย รับไมล์สะสมสูงสุด 30,000 ไมล์ กับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ซื้อบัตรโดยสาร การบินไทย รับไมล์สะสมสูงสุด 30,000 ไมล์ กับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ซื้อบัตรโดยสารการบินไทย รับไมล์สะสมสูงสุด 30,000 ไมล์ กับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มิ.ย. 59 – 31 ก.ค. 59

เช็คก่อน เงื่อนไขร่วมโปรโมชั่นใช้จ่ายผ่านบัตร

 • เลือกรับเครดิตเงินคืนหรือคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มจากการซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559 โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุกๆ 10,000 บาท ต่อเซลส์สลิป เลือกรับเครดิตเงินคืน หรือเลือกรับคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมดังกล่าวจะเทียบเท่ากับจำนวนไมล์เมื่อนำไปแลกตามประเภทของบัตรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เศษของการคำนวณที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะได้รับคะแนนสะสมปกติเท่านั้น
 • จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเงินคืนหรือคะแนนสะสม ไม่เกิน 300,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระบัตรโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ก่อนทำรายการครั้งเดียว โดยเลือกเพียงทางเลือกเดียวตลอดรายการ กรณีมีการส่งข้อความเพื่อรับสิทธิ์มาเกินกว่า 1 รหัสต่อหมายเลขบัตร ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามรหัสล่าสุดที่ได้รับ และการลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
  ลงทะเบียน SMS เลือกรับคะแนนสะสม แลกไมล์ พิมพ์ ROP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
  ลงทะเบียน SMS เลือกรับเงินคืน พิมพ์ CB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
  *เงื่อนไขการแลกไมล์ สูงสุด 1,000 ROP ไมล์ หรือ รับเงินคืน สูงสุด 3% เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • เงื่อนไขทั้งหมด คลิก!

เช็คก่อน เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้สมัครบัตรฯใหม่

 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าบัตรหลักที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด หรือลูกค้าเดิมที่ได้ยกเลิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทุกประเภทบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสมัครบัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์  www.thaiairways.com
 • รับเงินคืนเข้าบัญชีเมื่อมีการใช้จ่ายขั้นต่ำตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและมียอดการใช้จ่ายที่ Thaiairways.com และยอดการใช้จ่ายดังกล่าวได้รับการบันทึกในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งนี้ยอดการใช้จ่ายดังกล่าวต้องเป็นรายการที่สมบูรณ์และไม่ได้ถูกยกเลิกรายการในภายหลัง โดยธนาคาร จะมอบเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้สมาชิกบัตรภายใน 90 วัน หลังจากครบกำหนด 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดการรับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตเป็นไปตามตารางข้างต้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การมอบเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยังคงเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่เคยค้างชำระจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว จนถึงวันที่ธนาคารมอบเงินคืนให้กับสมาชิกบัตร และในกรณีที่บัตรเครดิตถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เงินคืนของสมาชิกบัตรจะถูกยกเลิกและสิ้นสุดลง
 • เงื่อนไขทั้งหมด คลิก!

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มิ.ย. 59 – 31 ก.ค. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
*โปรดตรวจสอบโปรโมชั่น จากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต และจากสายการบินอีกครั้ง ก่อนร่วมโปรโมชั่น

สมัครบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เพื่อร่วมโปรโมชั่นนี้ คลิก!


ที่มาเพิ่มเติม: http://www.thaiairways.com/
โปรโมชั่นบัตรเครดิตจากทุกธนาคาร โดย เช็คก่อน.คอม คลิกที่นี่

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน