สมัครบัตรเครดิต SCB ใหม่วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ!! กระเป๋าล้อลาก/คะแนนพิเศษ และได้บินฟรีกับ AirAsia

7150
มัครบัตรเครดิต SCB ใหม่วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ!! กระเป๋าล้อลาก/คะแนนพิเศษ และได้บินฟรีกับ AirAsia

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบัตรเครดิตเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สักใบ สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์สักใบดูไหมครับ? สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ!!! ได้ คะแนนสะสมพิเศษ หรือกระเป๋าล้อลาก และได้บินฟรี กับสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข(ซึ่งเงื่อนไขก็ไม่ยากเกินไปด้วยครับ) วันนี้ทีมงาน เช็คก่อน.คอม ได้รวบรวมจุดเด่น และของสมนาคุณที่จะได้รับ ของการสมัครบัตรค่ายนี้ มาให้อ่านกันครับ ตามไปดูกันเลย

สมัครบัตรเครดิต SCB ใหม่วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ!! กระเป๋าล้อลาก และได้บินฟรี
ที่มา Line Official SCB Thailand

ระยะเวลาโปรฯ สมัครบัตรใหม่: 1 ก.พ. 59 – 31 ก.ค. 59
สนใจสมัครบัตร คลิก!: สมัครบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามรายละเอียด:
โทร. 02-777-7777

สมัครบัตรเครดิต SCB ใหม่วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ!! กระเป๋าล้อลาก และได้บินฟรี

เช็คก่อน! สรุป เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต รับฟรี 2 ต่อ

 • สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แพลทินัม ทุกประเภท/บียอนด์/แฟมิลี่ พลัส/อัพทูมี ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตกับธนาคารหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
  – ผู้ถือบัตรใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติบัตร ระหว่าง 1 ก.พ. 59 – 31 ก.ค. 59
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิพิเศษนี้ จะต้องเป็นลูกค้าที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเครดิตกับธนาคารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ซื้อกองทุน ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ โดยจะคำนวณตามวันที่บันทึกรายการ (Posting Date) ในรอบบัญชีนั้นๆ
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร. 02-777-7777
  *อ่านสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขทั้งหมด คลิก!

ต่อที่ 1 เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษหรือแลกรับกระเป๋าล้อลาก Traveller Bag G2000 ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,890 บาท

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์
  – ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) ธนาคารจะเรียกเก็บทันทีที่อนุมัติบัตร ยอดเรียกเก็บดังกล่าวจะปรากฏในใบแจ้งยอดใช้จ่ายในรอบบิลแรก
  – ใช้จ่ายผ่านบัตร 5 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร
  – คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) 30,000 คะแนน จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลูกค้าได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีครบถ้วน และลูกค้าจะใช้คะแนนดังกล่าวแลกรับของรางวัล 1 ชิ้น ได้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 59 (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)
  – คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์แพลทินัมประเภทอื่นๆ /แฟมิลี่ พลัส/อัพทูมี
  – ลูกค้าต้องใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร
  – สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แพลทินัมทุกประเภท และบัตรอัพทูมี ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  – ลูกค้าบัตรแพลทินัมทุกประเภทและบัตรอัพทูมี (ยกเว้นบัตรบียอนด์) ต้องใช้คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) เพื่อติดต่อขอแลก Traveller Bag G2000 ได้ที่ SCB Call Center ภายใน 31 ต.ค. 59 เท่านั้น (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)
  – คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  – สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แฟมิลี่ พลัส ธนาคารจะจัดส่ง Traveller Bag G2000 ดังกล่าว ให้ภายใน 60 วันนับจากเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนที่ธนาคารกำหนด
  *อ่านเงื่อนไขทั้งหมด คลิก!

ต่อที่ 2 เงื่อนไขการรับฟรีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางไหนก็ได้ภายในประเทศไทย สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 1 ที่นั่ง

 • รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางใดก็ได้ภายในประเทศไทย (ที่เดินทางออกจาก และกลับมาสนามบินดอนเมืองเท่านั้น) สายการบินไทยแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร 10,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ติดต่อกัน 3 รอบบัญชีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ (กรณีวันตัดรอบบัญชีแรกห่างจากวันที่บัตรอนุมัติน้อยกว่า 10 วัน จะเริ่มนับยอดสะสมในรอบบัญชีถัดไปเป็นรอบบัญชีแรกแทน)
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับบัตรโดยสารไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือคะแนนสะสม SCB Rewards หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับบัตรโดยสารภายใน 60 วันนับตั้งแต่รอบบัญชีที่สะสมยอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งหมายเลขการออกบัตรโดยสาร (ใช้ยืนยันกับสายการบิน) เส้นทางการบิน พร้อมระบุขั้นตอนการจองบัตรโดยสาร เพื่อให้นำไปติดต่อกับสายการบินในการออกบัตรโดยสารฉบับจริง
 • ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรโดยสาร และ/หรือ ให้ชำระค่าบัตรโดยสาร ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับบัตรโดยสารมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง
  – ผู้ถือบัตรต้องสำรองที่นั่งเฉพาะเที่ยวบิน FD ทุกเที่ยวบินและออกบัตรโดยสารที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายใน 16 ธ.ค. 59 เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  – ผู้ถือบัตรต้องจองบัตรโดยสารเป็นชื่อของตนเอง (ทั้งไปและกลับ) และเดินทางภายในวันที 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) ทั้งนี้ ในการรับสำรองที่นั่ง ให้ถือดุลพินิจของสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นที่สุด
  – บัตรโดยสารดังกล่าว รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
  – ผู้ถือบัตรต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ผ่าน Call Center ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร. 02-515-9995 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-18.00 น. พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชนและวันหมดอายุ เส้นทาง เที่ยวบิน วันที่เดินทาง หมายเลขแจ้งสิทธิรับบัตรโดยสารจากธนาคาร อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ Call Center จะขอให้ท่านส่งสำเนาเอกสารมาที่อีเมล์ scbvoucher@airasia.com
  – บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อกรณีบัตรสูญหายหรือการถูกขโมย
  – บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง (Non-reroute) หรือคืนได้ (Non-Refund) กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เที่ยวบิน และวันเดินทาง
  – ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย กำหนด
  *อ่านเงื่อนไขทั้งหมด คลิก!

ที่มา: รายละเอียดโปรโมชั่น
สนใจสมัครบัตร คลิก!: สมัครบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามรายละเอียด:
โทร. 02-777-7777

*กรุณาสอบถามเงื่อนไขกิจกรรมจากธนาคาร หรือสายการบินอีกครั้งก่อนรับโปรโมชั่น

สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ คลิก!

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวผ่านแฟนเพจ – อย่าลืม! “เช็คทุกครั้งก่อนใช้บัตรเครดิต” กับ เช็คก่อน.คอม

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน