Audience Profile & ตำแหน่งโฆษณา หน้าหมวดหมู่ต่างๆ

ช่วงอายุ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (%)

 • 18-24 ปี
 • 25-34 ปี
 • 35-44 ปี
 • 45-54 ปี
 • 55-64 ปี
 • 65+

เพศ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (%)

 • หญิง 61.1%
 • ชาย 38.9%

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (%)

 • ผู้เข้าชมใหม่ 82%
 • ผู้เข้าชมเดิม 18%

Top 5 Category

1. บทความ/รีวิว
2. โปรโมชั่นล่าสุด
3. หน้าหลัก
4. บัตรเครดิต
5. ข่าวสาร/ความรู้บัตรเครดิต

สัดส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เข้าชมเว็บไซต์ (%)

 • โทรศัพท์ (MB) 62%
 • คอมพิวเตอร์ (PC) 32%
 • แทปเล็ต (Tablet) 6%

Top 10 Province Fans

1. กรุงเทพฯ
2. นครปฐม
3. เชียงใหม่
4. ขอนแก่น
5. หัวหิน
6. สงขลา
7. นครราชสีมา
8. พิษณุโลก
9. ภูเก็ต
10. นนทบุรี

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Top Header

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A1: Top Header
รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น/แสดงผลทุกหน้าบน PC, Tablet
728×90
12,000 บาท
S1: Big Slide 1 แสดงผลในหน้าแรกเว็บไซต์ บน PC, Tablet และ MB Homepage
740×490
10,000 บาท
S1: Big Slide 2
เฉพาะ บทความ/โปรโมชั่น/รีวิว เท่านั้น
324×160
8,000 บาท
S1: Big Slide 3
เฉพาะ บทความ/โปรโมชั่น/รีวิว เท่านั้น
324×160
7,000 บาท
S1: Big Slide 4
เฉพาะ บทความ/โปรโมชั่น/รีวิว เท่านั้น
324×160
7,000 บาท

*ตำแหน่ง Slide S2 และ S3 มูลค่า ราคา/เดือน ลดลงจากตำแหน่ง S1 ตำแหน่งละ 1,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ข่าวใหม่

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A2: Recommended
(Fixed)
แสดงบนหน้าแรกเท่านั้น (PC/Tablet/MB) 300×250 6,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ข่าวสารบัตรเครดิต/โปรฯ ดูหนัง

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A3: Side Bar 1,2,3 (Fixed) แสดงบนหน้าแรก,โปรโมชั่น,บทความ,สาระความรู้ 300×250
6,000 บาท
C1: News 1,2 บทความ/ข่าวสาร บัตรฯ เท่านั้น 350×220 4,500 บาท
A4: Pro1,2,3,4 บทความ/โปรโมชั่น สมัครบัตรฯ เท่านั้น 4,000 บาท
C2: Card 1,2,3 บัตรฯ แนะนำ เท่านั้น 220×150
4,500 บาท
C3: Article
(Fixed)
บทความ/ความรู้บัตรเครดิต เท่านั้น แสดงบน PC, Tablet, Big Banner on MB 325×235 4,500 บาท
C4: Movie 1,2,3
(Fixed)
โปรฯ ดูหนัง เท่านั้น 220×150 4,500 บาท
A5: Top Center 1
(Fixed)
แสดงผลบนหน้าแรก PC เท่านั้น! 728×90 6,000 บาท

*ตำแหน่ง C3 ผู้สนใจ/สถาบันการเงิน สามารถส่งบทความมาขึ้นบนเว็บไซต์ได้ โดยทีมงานจะขึ้นโฆษณาตำแหน่งต่างๆ ให้ โดยแสดงผลทุกเวอร์ชั่นในตำแหน่งนี้

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Travel

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
S4: Travel Slide 1 ตำแหน่ง Highlight โปรโมชั่น/รีวิว โปรฯ ท่องเที่ยว เท่านั้น 700×385 7,000 บาท
A6: Travel 1,2,3 แสดงบนหน้าแรก หน้าโปรโมชั่นท่องเที่ยว, จองตั๋วเครื่องบิน,โรงแรมและที่พัก + แสดงใต้ทุกบทความใน MB 300×250 6,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Restaurants

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
C5: Article Fixed *โปรโมชั่น โปรโมทร้านอาหาร เท่านั้น แสดงผลทั้งบน PC, Tablet + แสดงผลในหน้าแรก MB 325×235 6,000 บาท
A5: Top Center 2 *แสดงผลบนหน้าแรก PC เท่านั้น! 728×90 6,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Credit Card

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
C6: Card 1,2,3,4
(Fixed)
บัตรเครดิต เท่านั้น แสดงผลหน้าแรก บน PC, Tablet, MB 8,000 บาท
C6: Card 5
(Fixed)
บัตรเครดิต เท่านั้น แสดงผลหน้าแรก บน PC, Tablet เท่านั้น 6,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Big Side Bar

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A7: Side Bar 1,2,3 แสดงบนหน้าแรก, หน้าบัตรเครดิต รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น (.jpg) + แสดงตำแหน่ง Footer ใน MB size 300×250 px (slot 1,2,3) 300×600 10,000/8,000/6,000 บาท

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Top Header

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A1: Top Header
รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น/แสดงผลทุกหน้าบน PC, Tablet
728×90
12,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ข่าวสารบัตรเครดิต/โปรฯ ดูหนัง

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A3: Side Bar 1,2,3 (Fixed) แสดงบนหน้าแรก,โปรโมชั่น,บทความ,สาระความรู้ 300×250
6,000 บาท

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Top Header

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A1: Top Header
รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น/แสดงผลทุกหน้าบน PC, Tablet
728×90
12,000 บาท
S1: Big Slide 1 ตำแหน่ง Highlight บทความเท่านั้น บน PC, Tablet, MB 530×400
10,000 บาท
S1: Big Slide 2
เฉพาะบทความเท่านั้น
265×200
8,000 บาท
S1: Big Slide 3
เฉพาะบทความเท่านั้น 265×200 7,000 บาท
S1: Big Slide 4
เฉพาะบทความเท่านั้น 265×200 7,000 บาท
S1: Big Slide 5
เฉพาะบทความเท่านั้น 265×200 7,000 บาท

*ตำแหน่ง Slide S2 และ S3 มูลค่า ราคา/เดือน ลดลงจากตำแหน่ง S1 ตำแหน่งละ 1,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Big Side Bar

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A7: Side Bar 1,2,3 แสดงบนหน้าแรก, หน้าบัตรเครดิต รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น (.jpg) + แสดงตำแหน่ง Footer ใน MB size 300×250 px (slot 1,2,3) 300×600 10,000/8,000/6,000 บาท

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Top Header

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A1: Top Header
รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น/แสดงผลทุกหน้าบน PC, Tablet
728×90
12,000 บาท
S1: Big Slide 1 บทความ/ข่าวสารบัตรเครดิต แสดงบน PC, Tablet, MB
700×385
10,000 บาท
S1: Big Slide 2
บทความ/ข่าวสารบัตรเครดิต แสดงบน PC, Tablet, MB 700×385 8,000 บาท
S1: Big Slide 3
บทความ/ข่าวสารบัตรเครดิต แสดงบน PC, Tablet, MB 700×385 7,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Big Side Bar

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A7: Side Bar 1,2,3 แสดงบนหน้าแรก, หน้าบัตรเครดิต รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น (.jpg) + แสดงตำแหน่ง Footer ใน MB size 300×250 px (slot 1,2,3) 300×600 10,000/8,000/6,000 บาท

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Top Header

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A1: Top Header
รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น/แสดงผลทุกหน้าบน PC, Tablet
728×90
12,000 บาท
S1: Big Article 1 โปรโมชั่น ร้านอาหารเท่านั้น แสดงบน PC, Tablet และ MB
530×460
10,000 บาท
S1: Big Article 2
โปรโมชั่น ร้านอาหาร/แนะนำร้าน เท่านั้น 530×260
8,000 บาท
S1: Big Article 3
โปรโมชั่น ร้านอาหาร/แนะนำร้าน เท่านั้น 265×200
6,000 บาท
S1: Big Article 4
โปรโมชั่น ร้านอาหาร/แนะนำร้าน เท่านั้น 265×200 6,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา โปรโมชั่นร้านอาหาร

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A9: Side Bar 1,2,3 (Fixed) แสดงบนหน้าโปรโมชั่นร้านอาหาร เท่านั้น 300×250
6,000/5,000/4,000 บาท

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Top Header

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
A1: Top Header
รับเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น/แสดงผลทุกหน้าบน PC, Tablet
728×90
12,000 บาท
S1: Big Article 1 โปรโมชั่นท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ เท่านั้น แสดงบน PC, Tablet และ MB
530×460
10,000 บาท
S1: Big Article 2
โปรโมชั่นท่องเที่ยว/โรงแรมที่พัก เท่านั้น 530×260
8,000 บาท
S1: Big Article 3
โปรโมชั่นท่องเที่ยว/โรงแรมที่พัก เท่านั้น 265×200
6,000 บาท
S1: Big Article 4
โปรโมชั่นท่องเที่ยว/โรงแรมที่พัก เท่านั้น 265×200 6,000 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา Travel

ตำแหน่งโฆษณา
รายละเอียด
ขนาด(pixels)
ราคา/เดือน
S4: Travel Slide 1 ตำแหน่ง Highlight โปรโมชั่น/รีวิว โปรฯ ท่องเที่ยว เท่านั้น 700×385 7,000 บาท
A6: Travel 1,2,3 แสดงบนหน้าแรก หน้าโปรโมชั่นท่องเที่ยว, จองตั๋วเครื่องบิน,โรงแรมและที่พัก + แสดงใต้ทุกบทความใน MB 300×250 6,000 บาท

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

ตำแหน่งป้ายโฆษณา หน้าบัตรเครดิตแต่ละธนาคาร

ตำแหน่งป้ายโฆษณา หน้ารายละเอียดบัตรเครดิต

Noted: ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งจากทีมงาน

คำถามที่พบบ่อย / FAQ

ทำไมคุณจึงควรลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ของเรา?

เช็คทุกครั้งก่อนใช้ บัตรเครดิต กับ เช็คก่อน.คอม checkkorn.com

เข้าถึงคนรุ่นใหม่ เมื่อลงโฆษณากับเรา
การลงโฆษณา/โปรโมทธุรกิจของท่าน บนเว็บไซต์ Checkkorn.com ไม่ได้เป็นเพียงการลงโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงฐานสมาชิก คนรุ่นใหม่ Gen-Y ที่ชอบใช้บัตรเครดิตจากฐานสมาชิกของเราเท่านั้น

ทีมงาน เช็คก่อน.คอม ยังมีช่องทาง Social Media อื่นๆ ที่กำลังสร้างฐานสมาชิกใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นโปรโมชั่นของท่านที่แตกต่างกัน ให้เข้าถึงฐานสมาชิกของเราได้รับทราบข่าวสาร โปรโมชั่นที่ท่านมาร่วมลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราอีกด้วย (โดยท่านสามารถเลือก หรือเสนอการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ กับทีมงานได้)

โดยเนื้อหาที่เราเปิดรับ มีความหลากหลาย ที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้ เช่น
โปรโมชั่น, ส่วนลด บัตรเครดิต
ข่าวสารบัตรเครดิต
โปรโมชั่น ท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบิน, แพ็คเกจทัวร์, ร้านอาหาร, โรงแรม, ที่พัก, ส่วนลดที่ท่านพร้อมมอบให้กับลูกค้าของเรา เรายินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับสมาชิกของเรา

สนใจลงโฆษณาต้องทำอย่างไร?

สนใจโปรโมทธุรกิจของท่าน/ลงโฆษณา บนเว็บไซต์ Checkkorn.com เว็บไซต์สังคมออนไลน์ของคนชอบใช้บัตรเครดิต สำหรับคนรุ่นใหม่
– ติดต่อทีมงานได้ที่ email: webmaster.checkpro@gmail.com
– หรือ โทร. 098-598-6552

สนใจลงโฆษณา มีทีมงานออกแบบให้หรือไม่?

การลงโฆษณา ท่านสามารถนำส่งแบนเนอร์โฆษณา ตามขนาด และรูปแบบที่ทีมงานระบุไว้ในเว็บไซต์ เพื่อความสวยงาม และเป็นไปตาม CI ของท่าน (โดยเราจะช่วยแนะนำ รูปแบบหรือขนาดข้อความที่เหมาะสมให้ได้)

แต่ในกรณีท่านไม่มีทีมงานออกแบบ/ฝ่ายกราฟิก
ท่านสามารถติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการ ในการออกแบบได้ในราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจลงโฆษณากับเราเท่านั้น *กรณีที่ลงหลายตำแหน่งสามารถสอบถามส่วนลดการลงโฆษณากับทีมงานได้
– เริ่มต้นชิ้นละ 1,000 บาท (ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง/แบบ)
– โดยท่านจะต้องบอก Reference และส่งภาพ(source file) ที่ต้องการใส่ในแบนเนอร์ ให้ทีมงาน เช่น Logo, ภาพสินค้า โรงแรม ที่พัก ฯลฯ
– เมื่อลงโฆษณา และใช้บริการออกแบบแบนเนอร์ โดยทีมงาน เช็คก่อน.คอม ทีมงานจะทำการปรับขนาด(ไซต์) เพื่อขึ้นตำแหน่งอื่นๆ ตามที่ท่านสนใจลงโฆษณากับเราได้ฟรี ไม่เกิน 3 ขนาด
*เงื่อนไขและราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สนใจลงโฆษณา ระยะยาวได้หรือไม่?

สามารถลงโฆษณาระยะยาวได้ โดยในแต่ละเดือนเพื่อให้แบนเนอร์โฆษณาของท่านมีความน่าสนใจ และกระตุ้นลูกค้าคลิกเข้าชมอย่างต่อเนื่อง
*ควรมีการออกแบบ/ส่งชิ้นแบนเนอร์โฆษณาเพื่อเปลี่ยนในตำแหน่งเดิม ที่แตกต่างกัน (โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโปรฯ บนแบนเนอร์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน)

ท่านสามารถติดต่อลงโฆษณา ระยะยาวได้ 3 เดือน หรือ สูงสุด 6 เดือน ได้ 
– โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการลงโฆษณา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นทีมงานจะทำการติดตั้งโฆษณาของท่านบนเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ ของเรา (ตามวันที่ที่ระบุ)
*เงื่อนไขเวลา และราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมูลค่าของการลงโฆษณาต่อเนื่อง ท่านจะได้รับส่วนลดจากเราพิเศษ (รับชำระเป็นเงินสด หรือบัญชี PayPal เท่านั้น)

สนใจลงโฆษณา ในสื่ออื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่านได้หรือไม่?

ท่านสามารถติดต่อลงโฆษณาได้ทันที
โดยสื่อที่เราสามารถให้พื้นที่โฆษณาได้ ได้แก่
1. เว็บไซต์ Checkkorn.com
2. Line Application: Checkkorn Connect
– Line Message (มูลค่าเริ่มต้นที่ 2,000 บาท/msg.)
*เงื่อนไขการออกแบบสื่อ/ความเหมาะสม ถูกต้องของข้อความ ขึ้นอยู่กับทีมงาน เช็คก่อน.คอม เพื่อรักษาฐานสมาชิกของเรา
– Line Home (มูลค่าเริ่มต้นที่ 800 บาท/ครั้ง)
3. Instagram: Chekkorn (มูลค่าเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ครั้ง)
*เงื่อนไขการออกแบบสื่อ/ความเหมาะสม ถูกต้องของข้อความ ขึ้นอยู่กับทีมงาน เช็คก่อน.คอม เพื่อรักษาฐานสมาชิกของเรา
4. Twitter: Checkkorn (มูลค่าเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ครั้ง)
5. Facebook: Credit Strong by Checkkorn.com (ฟรี, ท่านสามารถติดต่อขอบูทโพสต์โฆษณาได้ ตามงบประมาณของท่าน ขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยทีมงานจะทำการหักค่าดำเนินการจากงบประมาณ 10% /ครั้ง )

โดยทีมงานอาจขอประเมินเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน ก่อนการตกลงอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์โฆษณาของท่าน บนเว็บไซต์ของเราเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่าน

หมายเหตุ: *เนื้อหาเว็บไซต์ของท่าน ต้องไม่เป็นเว็บไซต์ ลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรมอันดี ของสังคมไทย ไม่ยุยงส่งเสริม หรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ที่ผิดต่อกฎหมายประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อบรรยากาศที่ดี ตามเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์และข่าวสารที่มีคุณภาพ มอบแก่ฐานสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา 🙂

สนใจติดต่อเขียนรีวิว หรือลงบทความ/ข่าว/โปรฯ ร้านอาหาร ได้หรือไม่?

สามารถติดต่อลงบทความ/ข่าว ได้อย่างไร?
ท่านสามารถส่งเนื้อหาบทความ ภาพประกอบ รีวิวของท่านให้ทีมงานลงประชาสัมพันะ์บนเว็บไซต์ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
– เนื้อหาบทความ ไม่จำกัดความยาว แต่ควรมีเนื้อหามากกว่า 300 ตัวอักษร แบ่งเป็น Paragraph อ่านง่ายน่าสนใจ (ทีมงานอาจมีการปรับคำ ตกแต่งให้ตามความเหมาะสม)
– ไม่จำกัดจำนวนภาพประกอบบทความ ภาพสวย จะยิ่งทำให้บทความน่าสนใจ โดยกรณีท่านเป็นธุรกิจร้านอาหาร สามารถแจ้งทีมงานทำเป็น สไลด์ภาพได้ (ควรเป็น ภาพขนาดเท่ากัน/มีความละเอียด คมชัด เพื่อความสวยงาม)
– ภาพ Cover บทความ (ขนาด 1,200 x 628 px)

มูลค่าเริ่มต้น ของการลงบทความ/ข่าว
เริ่มต้นบทความละ 2,000 บาท/บทความ
– โดยเว็บไซต์จะโปรโมทตามตำแหน่งต่างๆ บนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อบทความ อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
กรณีที่ท่านต้องการระบุตำแหน่งโฆษณา ในหน้าต่างๆ (Fixed) โปรโมท ท่านสามารถดูราคา และแจ้งตำแหน่งกับทีมงานได้ โดยราคาการลงบทความ ยังไม่รวมราคาการซื้อตำแหน่งป้ายโฆษณา กรณีท่านลงบทความ ท่านจะได้รับส่วนลด 10% จากมูลค่า ตำแหน่งป้ายโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ตำแหน่งนั้นๆ

สำหรับผู้สนใจลงบทความ/ข่าว ทั่วไป ต้องการให้ทีมงาน ช่วยเขียนรีวิวข่าว/ร้านอาหาร นอกสถานที่ (ลงบนเว็บไซต์ Checkkorn.com)
– ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อออกไปเขียนบทความ รีวิวร้านอาหาร/โรงแรม ที่พัก/ หรืองานแถลงข่าวเปิดร้านค้าของท่านได้ โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท/ครั้ง*
*ค่าเดินทาง ที่พัก หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรีวิว ไม่รวมกับค่าดำเนินการของทีมงาน ผู้ติดต่อลงโฆษณา ต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้กับทีมงาน

สำหรับสถาบันการเงิน ต้องการให้ทีมงาน ช่วยเขียนรีวิวข่าว/ร้านอาหาร งานแถลงข่าว นอกสถานที่ (ลงบนเว็บไซต์ Checkkorn.com)
– ท่านสามารถแจ้งข่าวสถาบันการเงิน/ธุรกิจของท่าน เพื่อให้ทีมงาน เดินทางร่วมงานแถลงข่าว/ทำข่าว ได้ฟรี ทางอีเมล webmaster.checkpro@gmail.com