ติดต่อเรา

เช็คก่อน.คอม – CheckKorn.com เว็บไซต์สังคมออนไลน์สำหรับคนชอบใช้ บัตรเครดิต และนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด “เช็คทุกครั้งก่อนใช้ บัตรเครดิต” กับ เช็คก่อน.คอมCheckkorn.com

อัพเดทโปรโมชั่นข่าวสาร บัตรเครดิต ทุกธนาคารชั้นนำ ส่งตรงถึงคุณก่อนใคร

 • บัตรเครดิต: เปิดตัวใหม่, โปรโมชั่นบัตรเครดิต, รีวิวบัตรเครดิต ฯลฯ
 • เช็คก่อนเที่ยว: จองตั๋วเครื่องบิน, จองโรงแรมและที่พัก ด้วยบัตรเครดิต
 • เช็คก่อนช้อป: ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์สโตร, ช้อปออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต
 • สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต สำหรับคนชอบทานอาหารนอกบ้าน และชอบดูหนัง
 • สิทธิพิเศษอัพเดทใหม่ ที่คุณจะได้รู้ก่อนใครจากเราเท่านั้น

Contact Details

เช็คก่อน.คอม - CheckKorn.comwww.CheckKorn.com Bangkok, Thailand.

Advertisers/สนใจลงโฆษณา :
https://www.checkkorn.com/advertising/

Contact us/ติดต่อทีมงาน : webmaster.checkpro@gmail.comwebmaster@checkkorn.com

Can't Miss Pro!

LATEST POSTS

ฟิน 2 ต่อทุกมื้ออร่อย ที่ 7 ร้านดัง ในเครือ CRG กับ บัตรเครดิต SCB

สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆ ที่ถือ บัตรเครดิต SCB ฟิน 2 ต่อทุกมื้ออร่อย ที่...
- Advertisement -ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์ เช็คก่อน.คอม (www.checkkorn.com) ได้จัดทำเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงจุดประสงค์และความตั้งใจของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อความต่อไปนี้จะกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้งานของผู้สนใจใช้บริการ บนเว็บไซต์ www.checkkorn.com (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) โดยมีขอบเขต เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ เพื่อการเข้าถึงและการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ อันได้แก่
– การเสนอข้อมูลข่าวสาร และเคล็ดลับการใช้จ่ายผ่าน “บัตรเครดิต” หรือ “บัตรสินเชื่อ” (บริการที่สถาบันทางการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ออกให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตร เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด สามารถใช้ได้ตามจำนวนวงเงินบัตรที่อนุมัติหักออกด้วยค่าสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหนี้สินคงค้างที่ยังไม่ได้ชำระ),
– การให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นบัตรเครดิต (หมายรวมถึง ข้อมูลโปรโมชั่นการสมัครบัตรเครดิต,
– โปรโมชั่นร้านอาหาร,
– โปรโมชั่นโรงแรม ที่พัก,
– โปรโมชั่นชมภาพยนตร์,
– โปรโมชั่นท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน เติมน้ำมัน และโปรโมชั่นอื่นๆ)
ที่บริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ จัดกิจกรรมขึ้นและปรากฎบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการที่ระบุไว้ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว และข้อมูลโปรโมชั่นให้ยึดข้อมูลการอัพเดทล่าสุดจากธนาคารผู้จัดกิจกรรมโปรโมชั่นนั้นๆ เป็นหลัก

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ
 • ผู้ใช้บริการตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ว่าแม้นว่าบริษัทจะมีนโยบาย ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า – บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ การส่งต่อข้อมูล หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยผู้ใช้บริการได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้า และ/หรือคำแนะนำในข้อมูลอื่นใด โดยตรงกับเจ้าของสินค้าและบริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการเชื่อมโยง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับผู้ให้บริการเว็บไซต์นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือ ข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน
 • ผู้ใช้บริการรับรู้รับทราบว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆดังนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกัน หรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ
 • ผู้ใช้บริการตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ว่าแม้นว่าบริษัทจะมีนโยบาย ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า – บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ การส่งต่อข้อมูล หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยผู้ใช้บริการได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้า และ/หรือคำแนะนำในข้อมูลอื่นใด โดยตรงกับเจ้าของสินค้าและบริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการเชื่อมโยง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับผู้ให้บริการเว็บไซต์นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือ ข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน
 • ผู้ใช้บริการรับรู้รับทราบว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆดังนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกัน หรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์/ผู้เข้าชม

 • จำกัดในผู้ใช้บริการที่ได้ประโยชน์จากบริการนี้ หรือ ติดตั้ง หรือส่งข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ลบหลู่ ข่มขู่ เหยียดหยาม เกลียดชัง ด่าทอ หรือที่ไม่พึงประสงค์ ประการอื่นทุกชนิด รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อมูลที่เป็นหรือส่งเสริมการกระทำที่จะเป็น ความผิดทางอาญา เป็นความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อ กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
 • จำกัดในผู้ใช้บริการ ในการส่งการโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ โครงการแบบปิระมิด โอกาสหรือโครงการการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอันไม่ได้เชิญชวนอื่น ใดๆ หรือทำการส่งข้อมูลขยะ (spamming) หรือระดมส่งข้อมูล (flooding)
 • จำกัดในผู้ใช้บริการ ในการส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดซึ่งมีไวรัส, ม้าเมืองทรอย, เวอร์ม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ
 • จำกัดในผู้ใช้บริการ ในการ พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์เชิง พาณิชย์ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นนั้น) หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ซึ่งมีการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือ สิทธิ์ทางทรัพย์สิน อื่นใดหรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ฯ มิได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไว้ในเว็บไซต์ ท่านจึงปลอดภัยในการใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในอนาคต อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร และที่อยู่ เพื่อใช้ในการร่วมสนุกกิจกรรมเท่านั้น และเว็บไซต์ฯ จะไม่ส่งข้อมุลของท่านไปยังบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่น (เว้นแต่ กรณีการสนใจสมัครบัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์ฯ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ปลายทางของธนาคารโดยตรง ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการเข้ารหัสและปลอดภัย ทั้งนี้ให้ยึดตามเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ต่อไป)

การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นภายนอก

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก มีขึ้นเพื่อการแนะนำข้อมูลไปยังลิงค์ปลายทาง ที่ผู้ใช้บริการสนใจเท่านั้น เว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวมีบุคคลที่สาม/เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้าของ และผู้ดำเนินการซึ่งนอกเหนือการควบคุมของทางเว็บไซต์ ฉะนั้น เว็บไซต์ www.checkkorn.com จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ที่ซึ่งบุคคลที่สามให้ไว้

ผู้ใช้บริการกรุณาตรวจสอบและตัดสินใจอีกครั้ง ก่อนการกรอก/ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (การเชื่อมโยงดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ และ เว็บไซต์ www.checkkorn.com มิอาจรับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงนั้นได้)

เงื่อนไขด้าน ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิกไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ให้บริการเว็บไซต์

การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเนื้อหาเว็บไซต์ อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ฯ

ข้อกำหนดใน เครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถทำซ้ำเพื่อนำไปใช้งานอื่นได้ โดยเว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลใดๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเว็บไซต์

การชดเชยค่าเสียหาย / ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ที่จะชดเชยค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครอง จากความเสี่ยง การถูกเรียกร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ อันเกิดขึ้นจาก
(1) การใช้ หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และการให้บริการนี้ หรือ
(2) ท่านได้ละเมิดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไข ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
(3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเรียกร้องการละเมิดสิทธิเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
1) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง – รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์การดาวน์โหลด การรับ – ส่งข้อมูล หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของผู้ให้บริการเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ มีตามกฎหมาย

2) ถึงแม้ว่า ผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะมีนโยบายใน การจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานของระบบในทุกเรื่อง ที่อาจมีความผิดพลาดได้

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้และจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยการเข้าเว็บไซต์นี้และ/หรือการใช้บริการที่มอบให้ โดยท่านยินยอมเข้ามาอยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลไทยในทุกข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่รับรองว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล การทำงานและ/หรือการให้บริการ บนเว็บไซต์นี้ มีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในเขตอำนาจศาลนอกเหนือจากประเทศไทย