บัตรเครดิต KTC ซื้อ iPhone 8 หรือ iPhone 8 Plus ผ่อน 0% 10 เดือน + รับเครดิตเงิน

908
บัตรเครดิต KTC ซื้อ iPhone 8 หรือ iPhone 8 Plus ผ่อน 0% 10 เดือน

สิทธิพิเศษผู้ถือ บัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อ iPhone 8 หรือ iPhone 8 Plus รับสิทธิพิเศษ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 19.5% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 3 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด  10 เดือน
+ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 19.5%

(มาจากเครดิตเงินคืน + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม)

AIS
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน
บัตรเครดิต KTC VISA รับเครดิตเงินคืน 4.5%
บัตรเครดิต KTC MASTERCARD, JCB, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 3%DTAC
– แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน
– บัตรเครดิต KTC VISA รับเครดิตเงินคืน 2.5%
– บัตรเครดิต KTC MASTERCARD, JCB, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 1%

TRUE 
– แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– บัตรเครดิต KTC VISA รับเครดิตเงินคืน 2.5%
– บัตรเครดิต KTC MASTERCARD, JCB, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 1%

Jaymart 
– แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– บัตรเครดิต KTC VISA รับเครดิตเงินคืน 2.5%
– บัตรเครดิต KTC MASTERCARD, JCB, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 1%
Studio7  
– แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน
– บัตรเครดิต KTC VISA รับเครดิตเงินคืน 1.5%
BaNANA
– แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน
– บัตรเครดิต KTC VISA รับเครดิตเงินคืน 1.5%
+ แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คำนวณเครดิตเงินคืนจากจำนวนคะแนนที่แลก (แลกคะแนนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน แลกได้ไม่เกินราคาสินค้า)
เพื่อนๆ จะต้อง ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการ
– พิมพ์ P8 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (ไม่เกินราคาสินค้าที่ซื้อ) หากไม่ประสงค์แลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0
– ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการมาที่ 061 384 5000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
– ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิป ภายในวันที่ทำรายการ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ AIS Shop, AIS Online, DTAC Shop, DTAC Online, True Shop, True Online, Jaymart , Studio7, BaNANA Store

เช็คก่อน เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำรายการแบ่งชำระด้วยบัตร KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ P8 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะแลก (โดยจำนวนะแนนต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ซื้อ และหากไม่ประสงค์จะแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม ให้พิมพ์ #0)  เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิป ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้  โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่กำหนดตามประเภทของบัตร
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน  แต่สูงสุดไม่เกินราคาสินค้าที่แบ่งชำระ
 4. หากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ การเข้าร่วมรายการนี้
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามความประสงค์เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารรวมเซลส์สลิปได้
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น  หากไม่สามารถหักคะแนนสะสมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะได้รับเงินคืนในส่วนแรกเท่านั้น
 7. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณาจำนวนคะแนนที่ระบุผ่าน SMS  ที่มีการลงทะเบียนในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หากมีจำนวนคะแนนในบัญชีต่ำกว่าจำนวนคะแนนที่ระบุมา KTC จะหักคะแนนจากบัญชีทั้งหมด และคำนวณเครดิตเงินคืน 15% จากยอดคะแนนที่หักได้
 8. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และคะแนนที่ใช้ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุปรสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.ktc.co.th


Checkkorn.com มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน